תשלומים


בחירת תשלום

פרטי תשלום

שימו לב, יש למלא את מספר המסלקה ומספר חשבון חוזה על מנת להמשיך

פרטי התקשרות

דוגמה לחשבונית