סיפרה אחת 
למי אני רוצה לשלם?
סוג תשלום
סיפרה שתיים 
שימו לב, יש למלא את מספר המסלקה ומספר חשבון חוזה על מנת להמשיך
מספר מסלקה
מספר חשבון חוזה
סכום לתשלום
סיפרה שלוש 
דואר אלקטרוני